امروزی كردن ديروز ها با حفظ اصل اثر

 بارا استوديو در سال ١٣٩٠خورشيدي، توسط رابعه خانومِ باغشني تاسيس شد و شروع بكار كرد.

رابعه خانوم متولد مشهدِ عزيز است. او مدرك كارشناسی ارشد در رشته ی مديريت اجرايي خود را نيز

در همين شهر كسب كرده است. چينِش بوقت قديم نامي است متناسب با ملزوماتي كه الان در تووما

ميبينيد. ملزومات چينش امروزي با نگاره هايی از روزها و سالهای گذشته كه در بعضی از آثار آميخته ای

از هنر ديروزها و امروز (هنرتلفيقی) نيز توامان به چشم می خورد. نگارگری های كهن مربوط به عصر

قدیم و مضافاً همانجا كه ردِّپای هنراسلامی بوضوح ديده می شود، در بناهای تاريخی چشم را خيره و

ذهن را مبهوت خويش می كند. در همين نقطه از زمان است كه طراح، جاي خاليِ هنرقديم را در لابلاي

امروزها حس مي كند و دست به كار مي شود. آثاري كه در پيش چشم شماست، نتيجه ي اين دغدغه

ي طراح است، امروزي كردنِ ديروزها با حفظ اصل اثر. همچنين تكه دوزيهاي حاضر، تكنيكي است بس

كهن و قديمي كه در زبان فارسي با نامهاي مختلف شُهره است. در اين هنر تكه هاي پارچه را با نقش

هاي دلخواه و به انتخاب، روي پارچه اي با ابعاد بزرگتر كه مي تواند جنس متفاوتي داشته باشد، دوخته

مي شود. دورترين نمونه هاي اين هنر مربوط به قرنِ يازدهم و دوازده هجري قمري مي باشد. طراحِ

عزيزجانِ ما، خواسته است كه زمان را اندكي و در گوشه اي از حال، منقوش كُند به هنر كُهَن .

 

 

   برای دیدن دستسازه های زیبای این هنرمند بر روی لینک کلیک کنید

 

 

1466241400g_resize 1466241224616g_120935_resize

محبوب کن - فیس نما