تاريخچه صنعت چوب در ايران:

در ايران باستان از مدتها قبل صنايع چوب و استفاده از اين ماده مهم رونق بسزايي داشته است.چنانچه  طبق مطالعات مردمان بومي شمال ايران ، كه قرنها قبل از مهاجرت آرياييها در ايران مي زيستند در حدود 4200 سال قبل از ميلاد مسيح چوب را در كلبه سازي خود به كار مي بردند و نقش اين استوانه متعلق به 3000 سال قبل از ميلاد مسيح ، كه در  شرق به دست آمده است ، نشان مي دهد كه استفاده از چوب براي وسايلي از قبيل نردبان و غيره در اين دوره متداول بوده است.از قديمي ترين آثار چوبي بعد از اسلام ، دو ستون چوبي و قطعه اي خاتم كاري است كه در ناحيه تركستان غربي كشف شده و متعلق به قرن سوم هـ . ق (نهم ميلادي) است. اما  تزئينات این خيلي شبيه به چوب بريهاي مسجد نائين است.

صنایع دستی چوبی در دوره ی هخامنشیان:

در دوره های هخامنشیان چنانکه گرنفون در مورد سلاح جنگی ایرانیان به نیزه هایی که از چوب درخت سنجد ساخته شده بود اشاره کرد و متذکر شده است ایرانیان برای فتح سارد از ارابه های چند محوری بزرگی که وسط آن برجی برای استقرار تیراندازان وجود داشته استفاده کرده اند. درهمین دوره،به غیر از ابزار جنگی ،برای امور کشاورزی ،کشتی سازی و خانه سازی نیز از چوب استفاده می شد .نقش یک گاواهن که مربوط به 400سال قبل از میلاد مسیح(اواخر دوره هخامنشیان) می باشد به خوبی نحوه ی استفاده از چوب در کشاورزی را نشان می دهد. 

             

       برای دیدن دستسازه های چوبی تووما بر روی لینک کلیک کنید

  thespyexpert.com – this

منبت و انواع آن:

 

انواع منبت کاری از نظر روش کنده کاری بر روی چوب به ۲ صورت انجام می گردد که عبارتند از حکاکی و برجسته نمایی کنده کاری به روش حکاکی، با گود کردن طرح در داخل چوب انجام می گیرد بطوریکه نقش روی چوب پایین تر از سطح زمینه قرار گیرد. در حالی که در برجسته نمایی، طرح مورد نظر به صورت برجسته بر روی چوب کنده کاری می گردد.

 

 

روش برجسته نمایی بر حسب حجم کنده کاری، به 4 نوع مختلف تقسیم می شود که عبارتند از:

 

۱- منبت سطحی :که در آن نقش برجسته از سطح زمینه کار بیرون نیامده و با حاشیه کنار کادر هم سطح است.

۲- منبت نیمه عمیق: که در آن نقش برجسته از سطح زمینه کار بالاتر می آید.

۳- منبت عمیق: که در آن برجستگی ها زیاد شده و رویه کار کاملا بیرون می زند.

۴- پیکره: که در آن تمامی نقش برجسته از سطح کار بیرون آمده و در واقع کار زمینه ندارد

 

13930421000461_PhotoL

محبوب کن - فیس نما