هنر زندگی (خلاقیت)

اگر همه ى موفقيتهاى جهان را دنبال كنيم به چيزى نمي رسيم جز مفهومى به اسم (خلاقيت)

خلاقيت هسته ى تمام چيزيست كه آدميزاد ( ميسازد) در دنياى هنر، علم، رياضى …. انگار پله

ايست كه مارا قدم به قدم بالا برده و ميبرد. اين ويژگى جادويى انسان يعنى ذهن خلاق نعمتى

است كه نه قابل آموزش است و نه چيزيست كه فردى آن را داشته و ديگرى نداشته باشد. همه

ما با ذهنى خلاق به دنيا مى آييم و فقط مراقبت از اين ويژگى است كه آنرا تا بزرگسالى حفظ و

حتی پيشرفته ترش ميكند.معمولا جريان زندگى، بايدها و نبايدهاى اجتماعى، بهداشتى، اخلاقى

و… خلاقيت ما را مهجور و كم كم محو ميكند.شايد راه نجات اين ويژگى سازنده اين باشد كه از

كودكى راه مراقبت از آن آموزش داده شود و حداقل كودكان را متوجه كرد كه چيزى ارزشمند بنام

خلاقيت دارند. طلا پربها نقاشى جوان است كه وقت خود را به اين امر مهم اختصاص داده

است.كلاسهايى با هدف حفظ خلاقيت كودكان برگزار ميكند و با برگزار كردن نمايشگاههايى براى

كودكان  از خلاقيتشان قدردانى ميكند و ارزشش را به آنان نشان ميدهد.همكارى اين نقاش جوان

با گالرى محسن همكارى موفقيت آميزى بوده كه به چند نمايشگاه به نام هاى ( من چه شكلى

ام؟) ( كى، كى، كجا؟) و ( بازى يافت) ختم شدهطلا پربها و بچه ها هم اكنون مشغول كاركردن

روى پروژه ى جديدى با عناصر “لباس” و ” بازيافت” هستند. كه در غالب يك نمايشگاه عكس به

نمايش در خواهد آمد. تووما اين هنرمندان را دنبال و قدر دان میکند.

 

:instagram

Visual_creativity_garden
                            

  go to

  با کلیک بر روی لینک با هنرمندان تووما همراه شوید

 

محبوب کن - فیس نما