برگشت‌پذيرها و برگشت‌ناپذيرها

شيشه (خصوصا بطري، شيشه مربا و مواد خوراكي)، نان، كاغذ و روزنامه، انواع فلزات و آلومينيوم، پلاستيك و كيسه‌ها و ظروف پلاستيكی نوشابه، سرب، برخي مواد شيميايی، لاستيك اتومبيل، چوب، و بسياري موارد ديگر را[…]نگاهی به مقایسه ی تولید و بازیافت زباله در ایران و جهان

انسان ها و بسياري از موجودات به شيوه هاي مختلف زباله توليد مي کنند که توليد زباله بطور چشمگيري رو به افزايش است . اين افزايش و توليد موجب بحرانهايي در زمينه محيط زيست گرديده[…]