معرفى صنايع دستى كرمان و قالى بافى در هنر ناب ايرانی

كرمان از مراكز مهم قاليبافى ايران بشمار مى آيد، اين شهر در آغاز قرن ٢٠ ميلادى يكى از معروف ترين مراكز قاليبافى جهان بشمار مى آمده است. چنانكه در آستانه جنگ جهانى اول تعداد دارهاى[…]